Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Katedra Zarządzania Produkcją została powołana w 2019 roku, w efekcie wprowadzonych zmian struktury organizacyjnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W latach 1996-2007 pracami ówczesnego Zakładu Zautomatyzowanych Systemów Wytwarzania i Inżynierii Jakości, kierował Profesor Jerzy Honczarenko. W latach: 2007-2019 kierownikiem Zakładu był zaś dr hab. inż. Andrzej Jardzioch, Prof. ZUT. Głównym obszarem badań pracowników Zakładu było planowanie, harmonogramowanie i sterowanie zrobotyzowanymi systemami obróbkowymi z użyciem metod sztucznej inteligencji, modelowanie i symulacja procesów wytwarzania, komputerowe wspomaganie projektowania zrobotyzowanych systemów obróbkowych, automatyzacja i sterowanie w systemach produkcyjnych oraz programowanie robotów przemysłowych i urządzeń produkcyjnych. Dzięki współpracy z uczelniami zagranicznymi pozyskano profesjonalne roboty przemysłowe oraz innowacyjne podzespoły zrobotyzowanego systemu montażowego. Ważnym osiągnięciem pracowników Zakładu było również zaprojektowanie, zbudowanie i uruchomienie miniaturowego badawczego systemu elastycznego, zautomatyzowanego wytwarzania. System ten był przeznaczony do badań innowacyjnych algorytmów sterujących pracą układarki regałowej i autonomicznych wózków transportowych. W latach 2014-2015 pracownicy brali udział w interdyscyplinarnym projekcie badawczym pt.: „Projekt, modelowanie i badania eksperymentalne internetowego systemu udostępniania mocy produkcyjnych – eProdukcja”. Projekt ten zakładał zdalne udostępnianie mocy produkcyjnych, poprzez wykorzystanie technologii internetowych, cyfrowego przetwarzania danych oraz modelowania i badań symulacyjnych wspomaganych sztuczną inteligencją. Realizowano również prace badawcze w ramach europejskiego Programu Ramowego Unii Europejskiej (7th Research Framework Programme). 


W roku 2019, kierownikiem Katedry został dr hab. inż. Marcin Chodźko, Prof. ZUT. kontynuując wraz z pracownikami Katedry, prace badawcze poprzedników, czego dowodem są nowe, realizowane aktualnie projekty badawcze, dydaktyczne oraz infrastrukturalne
W zakresie dydaktyki, pracownicy Katedry są odpowiedzialni za prowadzenie kierunku studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz kierunku o profilu praktycznym: Inżynieria Produkcji w Przemyśle 4.0.
obrazek